NGƯỜI VIỆT XẤU XÍ: TRE VN TRONG THẾ KỶ 21

(Phong Doanh) - Nói như ai đó, đã ngàn đời nay tre và người là đôi tri kỷ. Tre mọc thành bụi, thành bờ, thành lũy trong mọi làng quê. Nhà t...

Danh ngôn

archive